ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ALPHA PUBLIC RELATIONS AND INTEGRATED MARKETING A.E
Πυθέου 55, Τ.Κ. 11743, Αθηνα
Τηλ: 210 3645 629
email: info@apr.com.gr
website: www.apr.com.grΥπεύθυνες Επικοινωνίας: 
κ. Καίτη Αντωνοπούλου
k.antonopoulou@apr.com.gr
κ. Νίκη Μητά
n.mita@apr.com.gr

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis