ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις. | Αριθμός Φύλλου 43, 9 Μαρτίου 2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕνιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) | Αριθμός Φύλλου 4898, 1 Νοεμβρίου 2018 ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΑριθμός Φύλλου 287, 28 Νοεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.84Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). | Αριθμός Φύλλου 70, 10 Απριλίου 2001 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝΥ3β/Γ.Π./οικ.24948 | Αριθμός Φύλλου 713, 13 Μαρτίου 2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001Αριθμός Φύλλου 2302, 27 Αυγούστου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ.Αριθμός Φύλλου 2308, 27 Αυγούστου 2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥΣυνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/19-10-2017 | Απόφαση 468 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΝόμος 4489 ΦΕΚ 140Α/21-9-2017 | Άρθρο 46 ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΑριθμός Φύλλου 103, 25 Μαΐου 2006 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: ΦΕΚ191Αριθμός Φύλλου 191, 10 Αυγούστου 2007 ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝΝόμος 4512/17.1.2018 | Σελίδες 176-260

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis