11Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ BΕΡΟΙΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΙ ΓΕΣ Μ ΕΛΑΘΡΟΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με την: Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ • ΜΕΘ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

25/01/2020

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis