Προδιαγραφές και Ιατρικά δεδομένα για τους ΟΔΗΓΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν.4850_ΦΕΚ Α208_2021 (άρθρο 4), η διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών γίνεται «από οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα. Η ως άνω διαδικασία διενέργειας ιατρικής εξέτασης ισχύει και για την ανανέωση αδειών οδήγησης οχημάτων».

Η Υπηρεσία μας δεν προβαίνει πλέον σε ειδικές συμβάσεις.

Οι ιατροί που αναλαμβάνουν την εξέταση οδηγών, πρέπει να ενημερώνονται υπεύθυνα για τις όποιες αλλαγές στις ιατρικές προδιαγραφές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Μεταφορών.

Ακολουθεί νέο ηλεκτρονικό μήνυμά μας με τα ΕΝΤΥΠΑ που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

ΕΚΜ3. Ενιαίο Έντυπο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΕΙΧ

ΕΚΜ2. Πιστοποιητικό Υγείας ΟΦΘΑΛΜ για ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΕΙΧ

ΕΚΜ1. Πιστοποιητικό Υγείας ΠΑΘ για ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΕΙΧ

ΕΔΧ3. Ενιαίο Έντυπο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για Ε Δ Χ

ΕΔΧ2. Πιστοποιητικό Υγείας για Ε Δ Χ -ΟΦΘΑΛΜ ΕΔΧ1.

Πιστοποιητικό Υγείας για Ε Δ Χ – Π Α Θ 03.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Υγείας – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ 02β.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ από Παθολόγο σε άλλη ειδικότητα

02α. Ερωτηματολόγιο Αποφρακτικού 01.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Υπηρεσίας περί ΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ_σε άλλον Ιατρό

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis