ΕΝΔΟΡΑΜΑ 22| 27-29 Ιανουαρίου 2023

27/01/2023

ΕΝΔΟΡΑΜΑ 22

Από το 2008 έως και το 2021 το ΕΝΔΟΡΑΜΑ διοργανώνεται κάθε χρόνο στο
Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο
του Ιανουαρίου.
Σε συνέχεια των προηγούμενων 14 Συνεδρίων και ακολουθώντας τις εξελίξεις το
ΕΝΔΟΡΑΜΑ 22 θα διεξαχθεί 27 με 29 Ιανουαρίου 2023, στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η οργάνωση του Συνεδρίου, πραγματοποείται από την Οργανωτική Επιτροπή με
μέλη τους, Α. Βαγενάκη, Ενδοκρινολόγο και Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πατρών, Ν. Γεωργόπουλο, Ενδοκρινολόγο και Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πατρών και Κ. Μάρκου, Ενδοκρινολόγο και Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πατρών, και με την ευγενική φιλοξενία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και
Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.) και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση κλινικών περιστατικών και ιατρικών
δεδομένων με ανασκόπηση των πλέον ενδιαφερόντων άρθρων που δημοσιεύτηκαν
στη διεθνή βιβλιογραφία τη χρονιά που πέρασε σε όλα τα γνωστικά πεδία της
Ενδοκρινολογίας. Επίσης παρουσιάζονται και συζητούνται τα τελευταία ερευνητικά
αποτελέσματα, ιδέες, εξελίξεις και εφαρμογές στον τομέα της ενδοκρινολογίας καθώς
και όλα τα αντίστοιχα νέα φάρμακα που κυκλοφόρησαν την ίδια περίοδο.
Το φετινό ΕΝΔΟΡΑΜΑ είναι προσανατολισμένο προς την ανανέωση των ομιλητών
με επιστήμονες από τη νεότερη γενιά.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου φιλοξενείτε και το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΟΡΑΜΑ, το οποίο
ως θέμα θα έχει «Ναυάγια και ενάλιες αρχαιότητες».
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας, επισκεφθείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.endorama.gr καθώς και τα Social Media :
 https://www.facebook.com/EndoramaCongressGR
 https://www.instagram.com/endoramacongress/
 https://www.linkedin.com/company/endoramacongress/

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis