Α’ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΑΣΩ Παίδων,ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΜΑΪΟΥ 2022

07/05/2022 εως 08/06/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ: ΑΤΡΗΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΜΑΪΟΥ 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 09:00 – 14:30 μ.μ.
08:30 – 09:00 Εγγραφές
09:00 – 09:10 Χαιρετισμός Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου
κ. Αριστείδης Αντσακλής, MD, PhD, FRCOG (Hon.)
Καθηγητής Μαιευτικής / Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής &
Περιγεννητικής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),
Διευθυντής Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΙΑΣΩ
Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΙΑΣΩ
κα. Θεοδώτα Λιακοπούλου – Τσιτσιπή
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Παίδων
Διευθύντρια Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων

09:10 – 09:15 Πρόλογος: κ. Δημήτριος Κωνσταντίνου
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συντονιστές: κ. Ευάγγελος Παπανδρέου,
κ. Χρήστος Σαλάκος
09:15 – 09:30 Ατρησία οισοφάγου / Ο ρόλος της γενετικής
(κ. Κωνσταντίνος Πάγκαλος)
09:30 – 09:45 Ατρησία οισοφάγου / Προγεννητική διάγνωση
(κ. Παναγιώτης Αντσακλής)
09:45 – 10:00 Σχόλια
10:00 – 10:30 Χειρουργική Αντιμετώπιση Ατρησίας Οισοφάγου
(κ. Χρήστος Χιωτίνης)
10:30 – 11:15 Minimal Invasive Surgery of Esophageal Atresia and the possible
Role of Regenerative Medicine Therapies
(Professor PAOLO DE COPPI)
11:15 – 11:30 Σχόλια – Συζήτηση
11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συντονιστές: κα. Παναγιώτα Καφρίτσα,
κ. Χρήστος Σαλάκος
12:00 – 12:30 Κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN – NASPGHAN για την
αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μετεγχειρητικών
γαστρεντερικών επιπλοκών της Ατρησίας οισοφάγου με / χωρίς
τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο
(κ. Κωνσταντίνος Σιαφάκας)
12:30 – 13:00 Ατρησία οισοφάγου / Συννοσηρότητες:
Α. Προβλήματα αναπνευστικού
(κ. Μάριος Παπαδόπουλος)
Β. Σχιστίες Λάρυγγα
(κα. Βαρβάρα Σκιά)
13:00 – 13:45 Esophageal Atresia:
Α. Long – term outcome
(Professor FRÉDÉRIC GOTTRAND)

Β. Associated dysphagia and eosinophilic esophagitis implication
(Professor FRÉDÉRIC GOTTRAND)
13:45 – 14:15 Σχόλια – Συζήτηση
14:15 – 14:30 Επίλογος (κα. Ιωάννα Παναγιώτο

Α’ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΑΣΩ Παίδων με θέμα_Ατρησία οισοφάγου από το έμβρυο στον έφηβο, Σάββατο 07.05.2022 (Τελική Αφίσα)

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis