Σύμβαση με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ημαθίας

Το ενημερωτικό υλικό αφορά τους ιατρούς που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ημαθίας, για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, με ισχύ από 8-11-2016.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

σημειώνεται ότι και οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση για την Πρωτοβάθμια εξέταση θα πρέπει να συμβληθούν εκ νέου, για τη νέα διαδικασία Ιατρικής εξέτασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του Ν.4413/2016.

Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται με ημερομηνία 8-11-2016 και μετά, που θα είναι με την παλαιά διαδικασία (Πρωτοβάθμιας Εξέτασης), ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά.

Οι Αιτήσεις κατατίθενται στη:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
τηλ. 2331 353420
Ελ. Βενιζέλου 87, 2ος Όροφος
59131 Βέροια

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται:
Πρόσφατη «Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Ιατρείου» από τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σημείωση:
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο γιατρός θα πρέπει να έχει μαζί του οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοπροσωπίας (Ταυτότητα, Διαβατήριο ή άλλο Δημόσιο Έγγραφο), καθώς και τη σφραγίδα του.

Αίτηση Σύμβασης Ιατρού:  Προβολή Εγγράφου

Ν4413/2016 Ιατρική Εξέταση Οδηγών:  Προβολή Εγγράφου

ΠΔ51/2012 Ιατρικοί Κωδικοί:  Προβολή Εγγράφου

Υπόδειγμα Ενιαίου Εγγράφου Ενημέρωσης Παραπομπής:  Προβολή Εγγράφου

Υπόδειγμα Πορίσματος Οφθαλμιάτρου:  Προβολή Εγγράφου

Υπόδειγμα Πορίσματος Παθολόγου & Συναφών Ειδικοτήτων:  Προβολή Εγγράφου

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis