Υγειονομική Περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί, Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης)

Υγειονομική Περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί,
Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης)

 

ΣΧΕΤ. : α. Φ760/49/474517/Σ.61/05 Φεβ 2Ο/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/20
β. Φ.760/50/474519/Σ.62/05 Φεβ 2Ο/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/20

 

1. Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια (α) και (β) σχετικών και λόγω των
έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται στην επικράτεια σε αντιμετώπιση της πανδημίας
από το νέο κορωναϊό, ότι παρατείνεται έως Κυριακή 31 Μαϊου 2020 η μεταβατική
περίοδος κατά την οποία γίνονται δεκτές συνταγές φαρμάκων τόσο ηλεκτρονικές
όσο και χειρόγραφες σε Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας (ΑΒΝ) των εν ενεργεία
στρατιωτικών και των ασφαλισμένων υπό αυτών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
(ΥΠΕΘΑ.
2. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία στο οποίο κοινοποιείται το παρόν
παρακαλείται όπως ενημερώσει τα στελέχη υπαγωγής του ΥΠΕΘΑ.
3. Τα ΓΕ/ΕΓΑ όπως προβούν σε ενημέρωση όλου του εν ενεργεία
στρατιωτικού προσωπικού.
ΓΕΕΘΑΪ®·Γ-/ί
στής θέματος: Σμχος (ΥΝ) Μαρία Λυκουροπούλου, Επιτελής
*3^106573237.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis