ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Μετά την Επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας (που έγιναν στις 16/10/2022), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (έγγραφο υπ΄αρ.πρωτ.239698/8-11-2022)η νέα σύνθεση οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου  Ημαθίας έχει ως εξής:

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis