Προκήρυξη 17 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαεπτά (17) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:

 1. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν Πάφου, 1 θέση για το Γ. Ν Αμμοχώστου)
 2. ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση – για το Γ.Ν Πάφου)
 3. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις – 1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ, 1 θέση για το Γ.Ν Αμμοχώστου)
 4. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (με εμπειρία στην ΠΑΙΔΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ) (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
 5. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το  Γ.Ν Λάρνακας)
 6. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ για παιδιά (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
 7. ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
 8. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΗΣ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
 9. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
 10. ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
 11. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το Γ.Ν Αμμοχώστου)
 12. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (4 θέσεις – 3 θέσεις για το Γ.Ν Λεμεσού, 1 θέση για το Γ.Ν Λάρνακας)

 

Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Για πληροφορίες ολόκληρης της προκήρυξης και την αίτηση για Διορισμό στον ΟΚΥπΥ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy και ακολούθως, να επιλέξετε Πληροφορίες -> Θέσεις Εργασίας, ή να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα +35722605670 και +35722605734.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis