Κοινοποίηση Απόφασης – Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια του Γ.Ν.Ημαθίας

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis