Κοινοποίηση Απόφασης – Προκήρυξης έξι (6) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών, Κλάδου Ε.Σ.Υ., της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια του Γ.Ν.Ημαθίας

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis