Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας.

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση
εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες: Γενικό ιατρό, παθολόγο και γενικό
Χειρουργό, επίσης αναζητούμε ιατρούς άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.
Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Προϋπηρεσία απαιτείται σε ιατρούς άνευ ειδικότητας
• Μεταφορικό μέσο- δίπλωμα οδήγησης
• Επαγγελματική συμπεριφορά
• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές
• Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών:
ipsos.medcare@gmail.com

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis