ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική εταιρία
Aegean Medical Service
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της,
Ιατρό Ακτινολόγο
Για τα διαγνωστικά της κέντρα, στη Θεσσαλονίκη
Καθήκοντα:
• Διενέργεια υπερήχων και η γνωμάτευση τους
• Γνωμάτευση ακτινογραφιών
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών με αναγνωρισμένη ειδικότητα
• Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τμήματα ( Ακτινογραφιών –
Υπερηχογραφημάτων – Μαστογραφίας – Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Μ.Ο.Π)
Παροχές
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
• Άριστες συνθήκες εργασίας
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786

Η Ιατρική εταιρία
Aegean Medical Service
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της,
Ιατρό Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο
Για τα διαγνωστικά της κέντρα, στηΘεσσαλονίκη
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ιατρικής & Ειδικότητα βιοπαθολογίας/μικροβιολογίας
• Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
• Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και
πελατοκεντρική αντίληψη
• Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες .
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Παροχές
• * Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• * Συνεχής εκπαίδευση
• * Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
• * Άριστες συνθήκες εργασίας
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis