Θέση ιατρού για εργασία στην Κύπρο

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο (Λευκωσία, Κύπρος) στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: Ιατρός πρώτων βοηθειών

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
  • Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου.
  • Ειδικότητα γενικού ιατρού ή παθολόγοu
  • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (τρία χρόνια).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση Η/Υ.
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (A.H.11.19). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis