ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ

Η Ιατρική εταιρία
Aegean Medical Service,
πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας,
ενδιαφέρεται να προσλάβει / να συνάψει συνεργασία με ιατρούς, της ειδικότητας
Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, ΩΡΛ
ή Άνευ Ειδικότητας,
για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Εύβοια και
Σαντορίνη,
για τη θερινή σαιζόν 2024 (Μάιος – Σεπτέμβριος).
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο
τίτλο σπουδών.
• Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επιθυμητή)
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
698 111 0786

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis