ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ

Η ιατρική εταιρεία
AEGEAN MEDICAL SERVICE
ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα
Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Πνευμονολόγου, ΩΡΛ
ή Άνευ Ειδικότητας,
για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη
και Χαλκιδική.
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
( μισθός 3000€ )
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis