ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ

Από το Πολυιατρείο Βιττωράκη στον Πλατανιά Χανίων, ζητείται ιατρός για τους μήνες ΑπρίλιοΝοέμβριο, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.
• Αρμοδιότητες: εξέταση ασθενών στο ιατρείο ή στο χώρο του ασθενούς, 7 εφημερίες ανά μήνα
(5 καθημερινές και 2 αργίες).
• Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ιατρικής σχολής, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, ομαδικό
πνεύμα, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, δίπλωμα οδήγησης, γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Επιθυμητές δεξιότητες: γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία σε θέση ανάλογων
καθηκόντων στην ΠΦΥ.
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (σταθερή αμοιβή και έξτρα), πλήρης ασφαλιστική κάλυψη,
άριστο εργασιακό περιβάλλον (group practice).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chvittor@otenet.gr
Επιπλέον πληροφορίες στο τηλ. : 6932566606
Υπεύθυνος: Βιττωράκης Χαράλαμπος, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis