ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΓΕΓΧΟ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βέροια 15 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. : 14933(195)
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με κατ’ οίκον έλεγχο ασθενούντων δημοσίων υπαλλήλων στην
π.Ε. Ημαθίας
ΣΧΕΤ: Την αριθ, 466/2/02-01-2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και
Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΟΓ57ΛΛ-ΖΓΝ)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ορίστηκε γπηρεσιακός
Ιατρός για τον κατ’ οίκον έλεγχο ασθενούντων δημοσίων υπαλλήλων στην Π.Ε. Ημαθίας η κα
Παπαθεοδώρου Μαργαρίτα, με νόμιμο αναπληρωτή τον υπάλληλο της Π.Ε. Ημαθίας
κ.Παπαδημητρίου Στέργιο, κλάδου ΠΕ 1ατρών.
Η απόφαση ισχύει έως 31-12-2018.
Σας επισημαίνουμε ότι η ενημέρωση της γιατρού Θα γίνεται ηλεκτρονικά στο
υπηρεσιακό emαίl Μ.ρatheοdorου@.ρΚm.gov.gr κάθε υπάλληλο που δήλωσε κατ’
οίκον ασθενής  και μόνο στnν περίτπωσn που υπάοχει επιπρόσθετο αίτημα για έλεγχο κατ΄οίκον
του ασθενούντος δημοσίου υπαλλήλου θα αποστέλλεται φαξ  στο 2313 330866
Ειδικότερα όσον αφορά τις Δ/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της Π.Ε. Ημαθίας,
παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες, παρακαλούμε να ενημερώσουν όλες τις
υπηρεσίες που εποπτεύουν.
ο γποδιευθυντής
Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων
κ.α.α.
Σ.Τζιμογιάννη
Jf Ιίχ:

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis