ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ενόψει της επερχόμενης αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας
προκύπτει η αδήριτη ανάγκη αναβάθμισης του επιπέδου διαχείρισης της
πανδημίας του COVID-19 και θωράκισης του υγειονομικού συστήματος
σε επίπεδο ΠΦΥ και ΕΣΥ ώστε να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες
υγειονομικής περίθαλψης.
Στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΠΙΣ σας καταθέτουμε μία δέσμη
προτάσεων για την κρίσιμη ώρα, με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου
ιδιωτικού τομέα με υπέρτατο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
συνήθης πρακτική που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου:
1. Διαχείριση κρουσμάτων στην κοινότητα.
Πρέπει να ληφθούν υπόψιν τέσσερις κατευθύνσεις:
I. Η τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την επιμόλυνση της
κοινότητας και η αποφυγή μετακίνησης των επιβεβαιωμένων ή
ύποπτων κρουσμάτων.
II. Η αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων από ύποπτα κρούσματα,
περιορίζοντας την επιμόλυνση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού που ακουσίως μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους, τόσο
στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
III. Αξιοποίηση και συμμετοχή του συνόλου του ιατρικού προσωπικού
της χώρας. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά ο ιδιωτικός τομέας (ελεύθεροι επαγγελματίες
ιατροί, ιδιωτικά ασθενοφόρα, κτλ), εντός προδιαγεγραμμένου πλαισίου,
κάνοντας πράξη την συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τομέα προς
όφελος της κοινωνίας.
IV. Η διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο εν μέσω της
κρίσης όσο και μετά την κορύφωσή της.
Προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
a. Σύνταξη από τον ΕΟΔΥ πρωτοκόλλου διαχείρισης των
επιβεβαιωμένων ή ύποπτων κρουσμάτων στην κοινότητα
με σαφή αναφορά στην παραμετροποίηση των κλινικών και
εργαστηριακών σημείων παρακολούθησης των ασθενών
από τους θεράποντες ιατρούς, με ιδιαίτερη μνεία σε
κλινικοεργαστηριακά σημεία που χρήζουν παραπομπής σε
νοσηλευτικό ίδρυμα. Ειδική μνεία πρέπει να δοθεί στη
διαχείριση ευπαθών ομάδων.
b. Τη δημιουργία τοπικού περιφερειακού συντονιστικού
κέντρου υπό την αιγίδα και την απόλυτη καθοδήγηση του
ΕΟΔΥ με τη συνδρομή των Ιατρικών Συλλόγων.
c. Δημιουργία κέντρων ή κινητών μονάδων COVID-19 ανά
νομό, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες
εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που
απαιτούνται για τη διαχείριση της πνευμονίας που
προκαλείται από τον κορωνοϊό στην κοινότητα. Σε
περίπτωση υιοθέτησης του μοντέλου της κινητής μονάδας,
απαραίτητη κρίνεται η παρουσία ιατρού με τον κατάλληλο
εξοπλισμό για την κατ’οίκον εκτίμηση της υγείας του
ασθενούς.
d. Δημιουργία μίας δομής δειγματοληψίας (ολοήμερη
κάλυψη) ανά νομό σε κοντέϊνερ (isolation box) για την
αρχική κλινική εξέταση και δειγματοληψία των ασθενών.
e. Εμπλουτισμό των εργαστηρίων αναφοράς για την ευρύτερη
κάλυψη των περιοχών με ειδική πρόβλεψη για τις
νησιώτικες και ακριτικές περιοχές.
f. Οργανωτική αναδιάταξη ιατρικού δυναμικού που υπηρετεί
στις δημόσιες δομές (κέντρα υγείας, περιφερικά ιατρεία,
ΤΟ.Μ.Υ.) ώστε να καλύψουν την ενίσχυση του ΕΣΥ.
Αναστολή όλων των αδειών και ανάκληση μετακινήσεων /
αποσπάσεων σε άλλες περιοχές εκτός εάν εξυπηρετούν
υπηρεσιακές ανάγκες δημόσιας υγείας.
2. ΕΣΥ: Στο ΕΣΥ θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη
διαμερισματοποίηση των κλινικών των νοσοκομείων, με άμεση,
προμήθεια κατάλληλων αναπνευστήρων, φορητών ακτινολογικών
μηχανημάτων και κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού ώστε να
αναπτυχθούν με αυξημένη ταχύτητα, επιπλέον κλίνες νοσηλείας.
Προτείνεται:
a. Δημιουργία ειδικού κοντέϊνερ (isolation box) για τη
δειγματοληψία και αρχική κλινική εκτίμηση με όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές.
b. Αναδιάταξη και συγχώνευση κλινικών νοσοκομείων με
δημιουργία πτέρυγας κορωνοϊού και πτέρυγας ύποπτων
κρουσμάτων σε κάθε νομαρχιακό νοσοκομείο.
c. Επίσπευση της λήψης του αποτελέσματος από τα
εργαστήρια αναφοράς δείγματος κορωνοϊού ώστε να
επιταχυνθεί η γρήγορη διακίνηση και διαχείριση των
ύποπτων κρουσμάτων.
d. Σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου από τον ΕΟΔΥ για τη
διαχείριση έκτακτων συμβάντων σε ασθενείς με κορωνοϊό
( πχ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κάταγμα, τοκετός,
αιμοκάθαρση, κλπ ).
e. Αναδιοργάνωση, θωράκιση με αυστηρά μέτρα προστασίας
και άμεση ενίσχυση του ΕΚΑΒ ώστε να μπορέσει να
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.
f. Αναδιοργάνωση του εφημεριακού καθεστώτος στα
Νοσοκομεία ώστε να υπάρχουν εφεδρείες σε περίπτωση
υποχρεωτικής καραντίνας του υπηρετούντος προσωπικού.
g. Άμεση ανάπτυξη του μέγιστου αριθμού κλινών στις
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Καταγραφή των γιατρών
και νοσηλευτών που έχουν εξειδίκευση στις ΜΕΘ
προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις νέες κλίνες που θα
λειτουργούν παράλληλα με τις ΜΕΘ.
h. Πρόβλεψη για δημιουργία εφεδρικών χώρων νοσηλείας (πχ
σε κλειστά νοσοκομεία) με τις κατάλληλες προδιαγραφές
και πρόσληψη του αντίστοιχου υγειονομικού προσωπικού.
i. Πρόβλεψη και κατάλληλος σχεδιασμός για κάλυψη
αναγκών νησιωτικών και ακριτικών περιοχών.
j. Πρόβλεψη για επιχειρησιακή γεωγραφική ενίσχυση
περιοχών που θα βρεθούν στο επίκεντρο της πανδημίας.
k. Στρατηγικό πρωτόκολλο γεωγραφικής διακίνησης
νοσηλευόμενων ασθενών που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΑΦ ή
ΜΕΘ προς τα νοσοκομεία αναφοράς COVID-19.
l. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία ή
να δρομολογηθούν συμβάσεις ειδικού τύπου για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
m. Αναστολή όλων των αδειών και ανάκληση μετακινήσεων /
αποσπάσεων των ιατρών του ΕΣΥ σε άλλες περιοχές εκτός
εάν εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες δημόσιας υγείας.
n. Ειδικά μέτρα προστασίας και πρωτόκολλο μεταφοράς στις
αεροδιακομιδές.
3. Διαχείριση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων:
a. Οι δομές και οι καταυλισμοί που φιλοξενούν πρόσφυγες και
μετανάστες θα πρέπει να θεωρηθούν κλειστές, με
αναβάθμιση των μέτρων προστασίας τους με σκοπό την
προφύλαξη τόσο των προσφύγων και μεταναστών, όσο και
του κοινωνικού συνόλου.
b. Να συνταχθούν ειδικά πρωτόκολλα από τον ΕΟΔΥ για
ιδιαίτερους πληθυσμούς ( πχ ρομά, ένοικοι ιδρυμάτων,
κλπ).

4. Προστασία και στήριξη ιατρικού κλάδου
a. Οικονομική στήριξη των ιδιωτών γιατρών, των Φορέων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Διαγνωστικών
Κέντρων, που δρουν ως ασπίδα προστασίας για το ΕΣΥ και
για τις ανάγκες Δημόσιας υγείας. Να δοθούν οικονομικά
μέτρα ελάφρυνσης και αναστολής πληρωμών των
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που διατηρούν ανοιχτά τα
ιατρεία τους με δυσβάσταχτη οικονομική ζημία και
τεράστιες υποχρεώσεις (μισθοδοσία προσωπικού, πάγια
έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, clawback, rebate
κλπ). Να υπαχθούν οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί στο
σύνολο των μέτρων που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα.
b. Πολλά ιατρεία εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστολής της
λειτουργίας τους, καθώς έχουν δεχθεί δυσμενέστατες
οικονομικές συνέπειες χωρίς καμία μέριμνα προστασίας
από την πολιτεία.
c. Ειδικά οι νέοι ιατροί είναι εντελώς απροστάτευτοι και
παραγκωνισμένοι, ενώ η επιλογή τους ήταν να μείνουν στη
χώρα μας. Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για
τους νέους ιατρούς.
d. Πολλοί ιατροί είναι ηλικιωμένοι ή ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες και εκτίθενται σε κίνδυνο ζωής σε πιθανή επαφή με
κρούσμα κορωνοϊού. Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική
μέριμνα.
e. Να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για τους συνταξιούχους
ιατρούς που δε λαμβάνουν ακόμη τη σύνταξη τους και
εξακολουθούν να ασκούν ιδιωτικό έργο.
f. Εξασφάλιση του αναγκαίου υγειονομικού υλικού για την
προστασία του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού και
παραϊατρικού) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ώστε να μη
κινδυνεύσει η υγεία των υγειονομικών γιατί η απώλειά
τους θα οδηγήσει στη διάλυση της λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας. Να αποσταλεί υγειονομικό υλικό
ατομικής προστασίας στον ΠΙΣ και στους Ιατρικούς
Συλλόγους με ευθύνη της πολιτείας, ώστε να το μοιράσει
στα μέλη τους. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια του
υγειονομικού αυτού υλικού από την αγορά είναι αδύνατη
λόγω της κατάσχεσης υπέρ του δημοσίου μέσω ΠΝΠ.
g. Η καραντίνα των 7 και όχι 14 ημερών στους ιατρούς
προτείνουμε να διασφαλισθεί με αρνητικοποίηση του τεστ
κορωνοϊού του ιατρού πριν την επιστροφή στο εργασιακό
περιβάλλον.
h. Η παρουσία των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων στην
επιτροπή λοιμώξεων των Νοσοκομείων αναφοράς στις
τοπικές ΥΠΕ για ιδιαίτερα ζητήματα που άπτονται της
γεωγραφικής διαχείρισης των περιστατικών, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΓΚΑΙΟ.
Την ώρα που πλησιάζει η μεγάλη μάχη, η πολιτεία πρέπει να οργανώσει
με σοβαρότητα, αίσθημα ευθύνης και σταθερότητα το επίπεδο της
δημόσιας υγείας ώστε να μην μείνουν ακάλυπτες οι βασικές ανάγκες
υγειονομικής κάλυψης των πολιτών. Η ανάγκη αναβάθμισης του
επιπέδου διαχείρισης της πανδημίας του COVID-19 και θωράκισης του
υγειονομικού συστήματος και όλων των ιατρών που υπηρετούν στην
ΠΦΥ και στο ΕΣΥ αποτελεί απόλυτα αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη
αυτού του υπέρτατου σκοπού.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis