ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ

 

Ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση και την αγανάκτηση του ιατρικού κόσμου της Ημαθίας προκάλεσε ο απαράδεκτος αποκλεισμός των ιατρείων, των διαγνωστικών εργαστηρίων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ιδιωτικού τομέα από τα μέτρα ελάφρυνσης που εξήγγειλε η κυβέρνηση και αφορά άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας .

 

Θεωρούμε την ενέργεια αυτή σοβαρή παράλειψη εκ μέρους της Πολιτείας , ιδίως σήμερα , τις ιδιαίτερα κρίσιμες μέρες που διανύουμε με την απειλή της πανδημίας του ιού COVID-19 στην χώρα μας και ενώ οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα έχουν αναλάβει το βαρύ φορτίο της στήριξης του δημόσιου τομέα, παρέχοντας δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση αυτόβουλα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, έτσι ώστε στα νοσοκομεία να αντιμετωπίζονται μόνο τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά.Επιπλέον, οι ιδιώτες ιατροί συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στερούμενοι στοιχειωδών μέσων ατομικής προστασίας, αφού όπως είναι γνωστό, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει δεσμευτεί για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών το σύνολο των μέσων προστασίας και είναι αδύνατη η προμήθεια υλικού .

Οι ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί, με αυταπάρνηση και πιστοί στον όρκο τους, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες τους διατηρώντας ανοικτά τα ιατρεία τους, παρά τους κινδύνους για τους ίδιους και τις οικογένειές τους λόγω έκθεσης σε πιθανά κρούσματα χωρίς μέσα προστασίας και ενώ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες και υποχρεώσεις .

Οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο ως ο δεύτερος ισχυρός πυλώνας υγείας ενισχύοντας και αλληλοσυμπληρώνοντας τον δημόσιο τομέα. Θα αποτελέσει ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη, με απρόβλεπτες διαστάσεις πιθανή αναγκαστική αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων την στιγμή που όλοι μας δίνουμε συντεταγμένα των αγώνα ανάσχεσης της πανδημίας .

Καλούμε λοιπόν όλους τους αρμόδιους υπουργούς να δείξουν την αναγκαία προσοχή και ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας της Πολιτείας προς την τάξη των ιδιωτών ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών με ένταξή τους στα μέτρα ελάφρυνσης που εξαγγέλθηκαν για άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Οι ιδιώτες ιατροί δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας, αντιμετωπίζουν της ίδιας τουλάχιστο σοβαρότητας οικονομικά προβλήματα, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, με σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και του συνολικού εισοδήματος . Ελπίζουμε οι ανησυχίες μας να συναντήσουν ευήκοα ώτα .

 

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis