Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Στα πλαίσια της διπλωματικής μας εργασίας στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Οι δυνατότητες και τα οφέλη της εφαρμογής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τους επαγγελματίες υγείας» διενεργείται έρευνα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Το ερωτηματολόγιο είναι απολύτως ανώνυμο και απευθύνεται στους επαγγελματίες Γιατρούς που είναι βασικοί χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι με την συνεισφορά σας στην έρευνα μας.

Οι ερωτήσεις είναι είτε πολλαπλής επιλογής, είτε διαβαθμισμένης κλίμακας:

1= καθόλου
2=Λίγο
3=Μέτρια
4=Πολύ
5= Πάρα Πολύ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis