ΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΑΛΗΝΟΣ Μ.Η.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ

Αμπελόκηποι, 29100
Ζάκυνθος
tel.:(+30)2695048000
e:info@clinicgalenus.gr

ΑΓΓΕΛΙΑ

Από την ιατρική εταιρία «ΓΑΛΗΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
με έδρα στην Ζάκυνθο και στην Λευκάδα ζητούνται Ιατροί με ειδικότητα
(Παθολογία, Γενική Ιατρική, Ορθοπαιδική, Γεν. Χειρουργική, Παιδιατρική
Ω.Ρ.Λ. κ.α.) ή άνευ ειδικότητας για μόνιμη απασχόληση ή/και για την περίοδο
Μάιο-Οκτώβριο του 2024.
Παροχές: Υψηλές αποδοχές και διαμονή.
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον με
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Αποστολή βιογραφικών: info@clinicgalenus.gr
Πληροφορίες: Ιωάννης Πλαρινός 2695048000 καθημερινά & ώρες 09:00 –
17:00.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis