Έναρξη συνταγογράφησης αντιγριπικών εμβολίω

Έναρξη συνταγογράφησης αντιγριπικών εμβολίων

Κατόπιν της από 3 Ι /8/2020 επιστολής του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
και του από Ι/9/2020 ηλεκτρονικού μηνύματος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του
γπουργείου γγείας, για λόγους ορΘού προγραμματισμού και προάσπισης της
Δημόσιας γγείας, παρακαλείσθε όπως προβείτε στην έναρξη της δυνατότητας της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των αντιγριπικών εμβολίων από τη\t 28`Ί
Σεπτεμβρίου 2020.

ΟγπογρΓΟΣγΓF.ΙΑΣ

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis