ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ιατρική εταιρεία
AEGEAN MEDICAL SERVICE

ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα

Ακτινολόγου

για εργασία στα διαγνωστικά κέντρα της εταιρείας

στη Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis