ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ

Η ιατρική εταιρεία
AEGEAN MEDICAL SERVICE

ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα
Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας,
για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στη

Χαλκιδική,

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 229 881

Η ιατρική εταιρεία
AEGEAN MEDICAL SERVICE

ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα

Βιοπαθολόγου

για εργασία στα διαγνωστικά κέντρα της εταιρείας

στη Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis