ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ

Η ιατρική εταιρεία
AEGEAN MEDICAL SERVICE
ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα
Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας,
για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στη
Χαλκιδική,
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 229 881

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis