ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Για να πραγματοποιήσετε μία Αίτηση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και αποστείλετε στο email info@isimathia.gr με τίτλο «Αίτηση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο – Ονοματεπώνυμο».

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είναι μέλος ο ιατρός.
  2. Αντίγραφο ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο ειδικότητας.
  4. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  5. Αντίγραφο πτυχίου.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2018 © isimathia.gr. Developed by Antignosis