Υποβολή αιτήσεων ιατρών ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή αιτήσεων ιατρών ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο
Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης 3ηςΥγειονομικής
Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.
Καλούνται, όσοι ιατροί ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί
ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών λόγω την πανδημίας COVID-19 σε ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την
εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών, κατά ειδικότητα, που τηρεί η υπηρεσία.
Ο αριθμός και οι ειδικότητες ιατρών, που πρόκειται άμεσα να προσληφθούν ανά φορέα, είναι οι κάτωθι :
α/α ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
01 Θεσσαλονίκης Γενικής Ιατρικής 2 12 Μήνες
02 Πύλης Αξιού Γενικής Ιατρικής 2 12 Μήνες
03 Νεάπολης Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
04 Ευόσμου Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
05 Κουφαλίων Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
06 Βέροιας Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
07 Νάουσας Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
08 Έδεσσας Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
09 Γιαννιτσών Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
10 Κρύας Βρύσης Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
11 Κοζάνης Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
12 Πτολεμαΐδας Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
13 Σιάτιστας Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
14 Γρεβενών Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
15 Δεσκάτης Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
16 Καστοριάς Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
17 Άργους Ορεστικού Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πληροφορίες : Πούλιου Κ.
Τηλέφωνο : 2313-320523
Fax : 2313-320508
Email : pouliou@3ype.gr

Θεσσαλονίκη 03/12/2020
Αρ. Πρωτ : 60259
Διεύθυνση : Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Τηλ : 2313 320523, FAX : 2313 320508, e-mail: pouliou@3ype.gr
Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι
ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν μαζί με τις αιτήσεις, ώστε να εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο
επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην διαδρομή
Επικουρικοί Ιατροί της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών της 3ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ώστε να προσληφθούν άμεσα στις ως άνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 30/12/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrika3ype@gmail.com καθότι οι
θέσεις αυτές ισχύουν μέχρι το τέλους του 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ Υ.ΠΕ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis