Συμβάσεις Υγειονομικής Περίθαλψης με ΥΕΘΑ

Από το ΥΕΘΑ ανακοινώνεται ότι απαιτείται επικαιροποίηση της λίστας συμβεβλημένων με το ΥΕΘΑ, ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών προκειμένου να επιτυγχάνεται η έγκυρη ενημέρωση όλου του προσωπικού.

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο:

Προβολή Εγγράφου ΥΕΘΑ

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis