ΠΜΣ Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική & Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), οργανώνει και λειτουργεί το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική-
Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και προφέρει
ειδίκευση σε δύο τομείς αιχμής διεθνώς στο χώρο της υγείας. Πρόκειται
για τo μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα με τις ειδικεύσεις:
– Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας/ QUALITY IN HEALTHCARE &
– Πρόληψη και Δημόσια Υγεία/ PREVENTION AND PUBLIC HEALTH

Η υλοποίηση των μαθημάτων, δια ζώσης και διαδικτυακά- σε
προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (1 ΣΚ κάθε 2-4 εβδομάδες) κατά τα δύο
πρώτα εξάμηνα, καθιστούν εφικτή την παρακολούθησή του από εργαζόμενους.

Υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23: 1 Ιουνίου έως 25
Ιουλίου. Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2022.
Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του
ΠΜΣ   http://publichealth-qualitycare.med.auth.gr/

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis