ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ

Η ιατρική εταιρεία

AEGEAN MEDICAL SERVICE

ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα

 

Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας,

 

για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική,
Μηνιαίες αποδοχές Ευρώ 2.500

 

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο info@aegeanmedical.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 229 881

 

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis