ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ γ΄ΤΗΣ ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16ΤΟΥ Ν. 38502010(Α΄84)

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis