Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ.Πρωτ: ΔΒ4Γ/Π60/6/8328
ΕΟΠΥΥ
Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.copyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Πληροφορίες: Α.Φιστέ
Τηλ.: 210 8110667
Ταχ.Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail :d6.t4@eopyy.gov.gr
ΠΡΟΣ
/πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
V Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΕΔΥΦΚΑ
-Γρ.Γενικού Επιθεωρητή
Μενάνδρου 64 /10432 Αθήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡβΤΟΚ
ΑΡΙΘ. ΠΡ0Γ…….
ΗΜΕΡ. ΛΗΨΕΩΣ
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένων»
Θέτουμε υπόψη σας ότι με το υπ.αρ.ΓΕ 1035/22-03-2021 εγγράφο του Γενικού Επιθεωρητή
ΥΠ.Ε.Δ.Φ.ΚΑ, ζητείται από τους ιατρούς η επικαιροποίηση των στοιχείων των ασφαλισμένων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ121/2008, (δ/νση κατοικίας, ΤΚ., αρ.τηλεφώνου
κινητού ή σταθερού), κατά την έκδοση συνταγών, παραπεμπτικών και γνωματεύσεων, προς
διευκόλυνση του ελεγκτικού τους έργου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis