«Εγρήγορση για περιστατικά κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας»

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Eθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Δ/νση
Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα, Τμήμα
Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές, (ΑΠ ΠΙΣ: 8768/2.3.2021), με θέμα:
«Εγρήγορση για περιστατικά κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας» σχετικά με τη
πλατφόρμα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση
της πανδημίας Covid-19, και έγγραφο του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) σχετικά με τη πλατφόρμα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης για
την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας Covid-19, με τη παράκληση
όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ACFrOgD_bvElFiTPFR0dXjx1rLWUKJcLXqt47Dbv_LS_bBxeGlFz9J7QBrlxPnPp76bb-UxArOEH3uyoJ98S226ZLC79yNLNcRdx2yz0lcEfUZ02kLUbeKiYHz3MxHk=

ΕΞΕ – ΚΠ – 4938 – 2021 – «Εγρήγορση για περιστατικά κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας»

PLATFORMA

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis